Rozwiązania dla przemysłu ciężkiego

Technologia sztywnego łańcucha (RCT) znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu ciężkiego: m. in. w przemyśle paliwowo-energetycznym, przemyśle metalurgicznym (huty, odlewnie, walcownie), przemyśle elektromaszynowym, budowlanym.

Od napędów stosowanych w przemyśle ciężkim, oczekuje się przemieszczania wielotonowych ładunków na znaczne odległości (np, przy obróbce cieplnej stali). Technologia sztywnego łańcucha (RCT) spełnia te wymagania, a jednocześnie jest w stanie wytrzymać gwałtowne i nagłe zmiany temperatury, np. podczas załadunku i rozładunku pieców wysokotemperaturowych.

Inne, dość częste zastosowanie technologii SERAPID, ma miejsce przy obróbce plastycznej metali. Oferujemy systemy szybkiej wymiany narzędzia QDX, który umożliwia znaczne zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności produkcyjnej w Państwa zakładzie.

PRZYDATNE PRODUKTY

QDX
system szybkiej wymiany narzędzia

GPO TRUCKS
wózki do wymiany narzędzia

LIFT SYSTEMS
napędy do przemieszczeń pionowych

RIGID CHAINS
napędy do przemieszczeń poziomych