Rozwiązania dla branży motoryzacyjnej

Przemysł motoryzacyjny podejmuje coraz większe wysiłki w celu zwiększenia wydajności przy coraz krótszych cyklach produkcyjnych. SERAPID, jako wieloletni dostawca rozwiązań dla branży samochodowej, doskonale rozumie te wyzwania i umożliwia ich realizację. Nasze siłowniki w technologii sztywnego łańcucha (RCT) wykorzystuje się min. na liniach pras jako napędy biorące udział w szybkim przezbrajaniu pras lub na liniach montażowych/lakierniczych jako napędy do przemieszczeń pionowych/poziomych.

Ponadto SERAPID oferuje system szybkiej wymiany narzędzia (QDX, z ang. Quick Die eXchange), który umożliwia wymianę narzędzia o masie od 0,5 do nawet 20 ton. QDX to system składający się z wielu elementów odpowiedzialnych za wymianę, transport, pozycjonowanie i zaciskanie narzędzia w prasie. Pozwala na przezbrojenie prasy nawet w kilkanaście minut (rozwiązanie SMED, z angielskiego Single Minute Exchange of Dies).

PRZYDATNE PRODUKTY

QDX
system szybkiej wymiany narzędzia

GPO TRUCKS
wózki do wymiany narzędzia

LIFT SYSTEMS
napędy do przemieszczeń pionowych

RIGID CHAINS
napędy do przemieszczeń poziomych

Technologii SERAPID zaufali między innymi