Mocowanie narzędzi
- akcesoria do pras

Szybka zmiana narzędzia w prasie, to nie tylko sprawny transport i pozycjonowanie narzędzia ale również jego zwinne zamocowanie do stołu i stempla prasy. Nasza oferta pozwoli dobrać odpowiednie zaciski do Państwa prasy, tak aby możliwe było skrócenie czasu potrzebnego na zamocowanie narzędzia, zwiększenie bezpieczeństwa oraz wygody procesu mocowania.

Zaciski rozróżniamy nie tylko pod względem budowy, i siły zaciskania, ale również ze względu na sposób zaciskania, miejsce zaciskania, czy rodzaj sterowania. Aby wybrać odpowiedni rodzaj zacisków, należy skonsultować się z naszym działem rozwiązań przemysłowych, podając poniższe parametry techniczne:

  • siła nacisku stempla prasy lub siłę unoszenia stempla prasy [N]
  • waga narzędzia
  • częstotliwość uderzeń / ilość suwów prasy
  • częstotliwość zmiany narzędzia
  • wymiary narzędzia oraz przestrzeń jaką dysponujemy w obrębie stołu roboczego prasy
  • przestrzeń dla elementów mocujących na stemplu i stole prasy

Zasadniczo rozróżniamy dwie grupy zacisków, wbudowane na stałe lub wymienne. Więcej informacji oraz karty techniczne poszczególnych zacisków znajdują się poniżej oraz w folderze QDX na stronach 12-19.

Tylko zaciski zamontowane na stałe umożliwiają pełną automatyzację procesu mocowania narzędzia. Wymagają jednak pełnej standaryzacji zacisków, narzędzia i obszaru roboczego prasy.

Po odblokowaniu zacisku następuje zwolnienie narzędzia: poprzez wsunięcie części mocującej lub – w przypadku zacisków z elementami rolkowymi – poprzez podniesienie narzędzia. Ruchy te są napędzane hydraulicznie.

Duży zakres rozmiarów i siły docisku

Wersje na zamówienie

Temperatura robocza  do 70° C, opcjonalnie 160°C z uszczelkami Viton

Zaciski wymienne są bardziej uniwersalne, ale wymagają ręcznej obsługi operatora. Prace związane z zakładaniem i demontowaniem zacisków musimy wykonać ręcznie. To rozwiązanie jest tańsze i elastyczne w zastosowaniu, natomiast wiąże się z większym nakładem pracy oraz dodatkowym ryzykiem popełnienia błędu przez operatora.

Duży zakres rozmiarów i siły docisku

Uniwersalność zastosowań

Mocowanie zgodne z rowkami teowymi według DIN 650 lub możliwe wykonanie zacisków na zamówienie pod mocowanie w dowolnych rowkach zgodnych z Państwa wymaganiami

Temperatura pracy 70° C, opcjonalnie 160° C z uszczelkami Viton