Polityka prywatności

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU www.bscsolutions.pl O PROWADZONYCH DZIAŁANIACH CELEM OCHRONY PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

 

Celem Polityki jest w szczególności:

– zapewnienie Użytkownikom informacji w zakresie ochrony prywatności, która odpowiada standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustawie o ochronie danych osobowych i Prawie telekomunikacyjnym.

– udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie www.bscsolutions.pl, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: BSC SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zielone Zacisze 1/214 , 03-294 Warszawa, NIP: 5242750078 . Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: BSC SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Zielone Zacisze 1/214 , 03-294 Warszawa lub email: info@bscsolutions.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: BSC SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Zielone Zacisze 1/214 , 03-294 Warszawa lub email: info@bscsolutions.pl
  3. BSC SOLUTIONS Sp. z o.o. przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę i adres – do celów przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną. Dane te były pozyskane w wyniku podania ich na naszej stronie internetowej przez Użytkownika serwisu www.bscsolutions.pl lub w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na dostarczaniu informacji handlowej, oferowaniu produktów i usług z zakresu przedmiotu działalności firmy BSC SOLUTIONS Sp. z o.o. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy BSC SOLUTIONS Sp. z o.o.
  5. Zapisując się na nasz newsletter, przystają Państwo na warunki określone w niniejszej polityce prywatności
  6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom BSC SOLUTIONS Sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
  7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) oraz w zakresie, w jakim nam je Państwo przekazali.
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: info@bscsolutions.pl  lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: BSC SOLUTIONS  Sp. z o.o. ul. Zielone Zacisze 1/214 , 03-294 Warszawa

Informujemy również, że:

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. Informujemy, że serwis internetowy www.bscsolutions.pl korzysta z plików Cookies, które mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa. Pliki Cookies wykorzystywane są do tworzenia statystyk, pozwalają rozpoznać numer IP Użytkownika przy kolejnej wizycie, pozwalają dostosować treści reklamowe zgodnie z zainteresowaniami Użytkownika. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać Cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem.